Léleköntő

A Nem Adom Fel Alapítvány
Autizmus programja

Duzmath Zsófia Dalma gyógypedagógus

2013-ban végeztem gyógypedagógusként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, majd 2015-ben Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon. Az autizmussal tanulmányaim kezdetén, 2010-ben kerültem kapcsolatba kolléganőmnek, Vető Annának köszönhetően. Az ő zenei interakciós terápiás foglalkozásaiba betekintve nyílt először lehetőségem az autizmussal közelebbről is megismerkedni. Érdeklődésem középpontjában mindig is az emberekkel való kapcsolatteremtés lehetőségei álltak, az emberek találkozásának egyedi és sokszínű formái pedig különösen felkeltették érdeklődésemet. Kolléganőm foglalkozásait figyelve fedeztem fel, hogy az autizmusban érintett gyermekekkel való kapcsolódás rengeteg színt és lehetőséget rejt magában. Egyértelművé vált számomra, hogy az autizmushoz, az autizmusban érintett gyermekekhez a megfigyelésen túl, közelebbről is kapcsolódnom kell. 3 éven keresztül minden nyáron megtapasztalhattam tábori segítőként, hogyan támogathatom intenzíven, a nap minden percében azt az autizmusban érintett kislányt, akinek az öröméért felelős voltam. 2014-ben nyílt először lehetőségem a Nem Adom Fel Alapítvány ösztöndíjasaként intenzív terápiás munkába kezdeni egy 3,5 éves autizmusban érintett kislánnyal és családjával. A több mint 1 évig tartó közös munka során megtapasztalhattam a csapatmunka inspiráló hatását, a közös munka egyéni teljesítményen túlmutató eredményeit, egy gyermek kibontakozását és fejlődését, illetve családjának nehézségeit és örömeit. Az itt szerzett tapasztalataimból és az Early Start Denver Modellel (Korai Kezdésű Denver Modell) való ismerkedésemből születhetett meg végül az egyetemi szakdolgozatom is az Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon. Időközben tudásomat a nyári táborok során már nem segítőként, hanem fejlesztő gyógypedagógusként kamatoztathattam, ami további élményekkel és lendülettel gyarapított hivatásomban. 2015 őszén kezdetben 3, majd 4 autizmusban érintett család aktív támogatását kezdhettük meg a Nem Adom Fel Alapítványnál, autizmus programunkban. A gyermekekkel és családjaikkal való intenzív munka tapasztalatai megerősítettek abban, hogy a gyermekek fejlődésének kulcsa a velük és a családjukkal való kapcsolatteremtésben rejlik. Az együttjátszás és a közös munka során saját, egyéni világaink és kultúráink között kell hidat teremtenünk, hogy találkozhassunk. Segítenünk kell egymást abban, hogy rátaláljunk azokra az utakra, amik a közös társas térbe vezetnek. Erre tanítanak minden nap a gyermekek és az őket körülvevő családok, és én is ebben szeretném segíteni azokat, akikkel a munkám során (és az életben) találkozom.
Copyright © 2016-2018. Minden jog fenntartva. by Gergeli