Léleköntő

A Nem Adom Fel Alapítvány
Autizmus programja

Vető Anna gyógypedagógus

Gyógypedagógusként, de anyaként is (három gyermekem van) arra törekszem, hogy a zenémmel, hitemmel, tudásommal és egész személyiségemmel nyiladozásra, fejlődésre bátorítsam a rám bízott, sok esetben autizmussal élő gyermekeket és fiatalokat.
Az autizmussal egészen közelről már gyógypedagógusként találkoztam. Hamar ráébredtem, hogy ezen a területen nem az ULWILA módszer és nem is az Orff terápiás tapasztalataim fognak előrevinni, s ebben a munkában egészen más célokat érdemes kitűzni, mint korábbi hivatásomban.
Nagy kihívásnak, vonzásnak, megtiszteltetésnek élem meg, hogy a gyermekek, fiatalok óvatos megközelítésével, megismerésével kísérletet tehetek arra, hogy kapcsolatba lépjünk, kommunikációba kezdjünk, s ezáltal kölcsönösen gazdagíthassuk egymást. Hiszem, hogy nem alá – fölérendeltségi viszonyban dolgozunk, hanem érzem, hogy a kicsalt mosolyok, a megtapasztalt mélységek, az elő-előbukkanó érzések és gondolatok alázatra szólítanak, tiszteletet ébresztenek bennem.
Az autizmussal élő gyermekekkel való munka nem engedi meg az „ez már megy”- típusú hátradőlést. Minden gyermek zárjába más és más kulcs illik, s mintha ezek is állandó változásban lennének…
Tervezésre, kreatív, egyénre szabott ötletekre van szükség és ezek azonnali elengedésének képességére is, ha az időt valóban a gyermek vagy fiatalhoz való kapcsolódásnak, fejlődésének szeretnénk szentelni. Erre önerőből nem vagyok képes. Hiszem azonban, hogy eszköz lehetek ebben a munkában…
Nagyon fontosnak érzem a családjaink támogatását, a szülőkkel való közös útkeresést, az erőforrások kutatását.
Mindehhez az évek során gyógypedagógiai diplomát szereztem, majd zenei interakciós terápiát tanultam Nottinghamben, autizmus szakirányon végeztem az ELTE-n és a tanácsadás szolgáltatásunk tökéletesítéséhez Németországban kaptam képesítést a TOPS Coach képzésén.
Copyright © 2016-2018. Minden jog fenntartva. by Gergeli