Léleköntő

A Nem Adom Fel Alapítvány
Autizmus programja

Otthoni fejlesztő program

„Szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba” /Antoine de Saint-Exupery/

Célunk

Programunk olyan intenzív korai fejlesztést biztosít az érintett gyermekeknek, melyben az ambuláns ellátáson túl lehetőség nyílik a gyermekek otthonában történő fejlesztésre is a családok aktív bevonásával...

Szemléletmódunk

A család tehermentesítésének érdekében egy tanulmányutat követően német mintára (Ragna Cordes & Herman Cordes, Bréma, Jacobs University) dolgoztuk ki új ellátási rendszerünket. Ebben segédterapeuták (elsősorban gyógypedagógus és óvodapedagógus hallgatók) bevonása is megvalósul. Külön felkészítés után ők tartják a programban a fejlesztések egy részét, így jelentősen csökkenthető a program összköltsége.

Programunkban az autizmussal élő gyermekek fejlesztésének alapja a gyermekközpontú attitűd és a kifejezetten autizmusra szabott fejlesztő technikák ötvözése. Foglalkozásainkon átfogó, minden fejlődési területre kiható komplex fejlesztés történik. A szakmai tapasztalatainkat áthatja az Early Start Denver Model (Korai Kezdésű Denver Modell) elnevezésű, amerikai gyökerű fejlesztési program szemlélete. (csillaggal, apró betűvel): A Modellel a 2013-as Nemzetközi Autizmus Kongresszuson találkoztunk, ahol nagy hatást gyakorolt ránk a program családközpontúsága és a pozitív kapcsolatra építő szemléletmódja. Autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakos gyógypedagógusként. a Denver Modell gyermekközpontúságát alapul véve valljuk, hogy a gyermek mosolyán keresztül vezet az út a pozitív irányú fejlődéshez ( csillag:„Find the smile!” = „Keresd a mosolyt!”, javasolja Sally Rogers, a Modell kidolgozója). A gyermek számára örömet okozó tevékenységek jelentik fejlesztő foglalkozásaink kiindulópontjait. A fejlesztések során kiemelten koncentrálunk a gyermek és játékpartnere közti pozitív, szeretetteljes és cselekvésre ösztönző személyes kapcsolat kialakítására, ugyanis tapasztalatunk szerint ez a hatékony együttműködés alapja.

A program felépítése

A programhoz való csatlakozáskor a gyermek előzetes felmérése után közösen alakítjuk ki a fejlesztés menetrendjét: ki, hányszor, hány órában, mikor és hol foglalkozik majd a gyermekkel. A program egyéni otthoni, egyéni ambuláns és igény esetén kiscsoportos ambuláns fejlesztéseket tartalmaz. A hatékony közös munka érdekében rendszeresen személyes megbeszéléseket és Skype-konzultációkat tartunk (utóbbiakat minden team-tag részvételével). A fejlesztő foglalkozások egy részéről videofelvételt is készítünk, melynek kielemzése és értékelése tovább növeli a fejlesztés hatékonyságát. A gyermekek fejlődését mérőskála segítségével 3 havonta újramérjük.

A program az intenzív fejlesztésen kívül egy, a szülők, bevont családtagok és a segédterapeuták számára szervezett bevezető kétnapos, illetve 3 havonta további egynapos tréningeket is tartalmaz. A tréningek során lehetőség nyílik az autizmus mélyebb megértésére, az autizmushoz kapcsolódó problémák feltárására, illetve a beavatkozásra való felkészülésre, továbbá a közös munka során szerzett tapasztalatok megbeszélésére és feldolgozására. A tréningeken kiemelt hangsúlyt kap a családok belső erőforrásainak feltérképezése és használata is.

Kiknek ajánljuk?

Programunk elsősorban 1-5 éves gyermekeknek és családjuknak szól, a beavatkozás időtartama a gyermekek életkorától és egyéni fejlődési tempójától függ. A programot olyan családoknak ajánljuk, akiknek szimpatikus a gyermekközpontú, sokféle technikát ötvöző szemlélet, ugyanakkor fontos számukra gyermekük fejlődésének tudatos nyomon követése is. Várjuk azokat a családokat, akik készek gyermekük fejlesztésében aktívan részt venni a közös tervezéstől az együttjátszáson át az önállóvá válásban való segítségnyújtásig. Csapatunk fiatalos lendülettel és friss szemlélettel törekszik nem csak az érintett gyermekek, hanem egész családjuk támogatására, így a fejlesztés a családokkal szoros együttműködésben történik.

Copyright © 2016-2018. Minden jog fenntartva. by Gergeli