Projekteredmények – HU07-0190-B2-2016

 Projekteredmények – HU07-0190-B2-2016


A projekt lezárása után elmondhatjuk, hogy a kitűzött céljainkat elértük mind a felnőttekkel, mind pedig a gyermekekkel kapcsolatban. Legfőképpen az jelent számunkra sikerélményt, hogy a projekt során egyre inkább bővült azok köre, akik bekapcsolódtak a programjainkba valamilyen formában. Leginkább a projektzáró alkalom kapcsán volt látható, milyen sok embert tudtunk bevonni a projektbe az eltelt egy év folyamán. A projektbe bevont 90 fővel végzett munka összehangolása nem volt nehéz, mivel mindenki szívesen vett részt a programjainkon.

A projekt indulásakor fő célunk volt, hogy megerősítsük a különböző csoportok közötti interkulturális párbeszédet, ezáltal hozzájárultunk ahhoz, hogy csökkenjenek a társadalmi feszültségek. Mindezt három helyszínen végeztük, ahol magas a mélyszegénységben élő roma lakosság aránya. Sajnos ezeken a településeken (Szendrőlád, Martonyi, Pánd) folyamatos problémát jelent a munkanélküliség és a rossz szociális viszonyok. A Nemadomfel Házakban végzett munka példaértékű a családok számára, hiszen ők is tudják, hogy a nehéz helyzetük miatt nem képesek megadni és megtanítani gyermekeiknek a szükséges dolgokat.

A házakban a gyermekek szerető közösségben érezhetik magukat nap, mint nap. Nemcsak a mintanyújtás a fontos a gyermekek számára, hanem hogy képességeik fejlődjenek és olyan pedagógusok foglalkozzanak velük, akik felismerik azt, hogy miben tehetségesek a tanulók. Másrészről pedig a szülőkkel végzett munka is kulcsfontosságú, hiszen őket is bevontuk a projekt minden közösségi programjába. Ezáltal olyan fejlődési folyamatok indultak be az egyének életében, ami kihat a családjukra és arra a közösségre, amiben élnek. Ez lehetett az oka annak, hogy észrevehetően egyre többen kapcsolódtak be a programokba és kérdezősködtek a programról.

Hosszú távú céljaink közül elértük a gyermekek és szüleik felzárkóztatását a drámapedagógiai foglalkozások révén illetve megtanulták a közösségi - kooperatív munka szabályait. Mivel az Alapítványunk a programba sérülteket is bevont, ezért általuk tudtuk megtanítani az egymásra való odafigyelést és azt, hogy milyen, amikor egymásnak segítenek az emberek és bármilyen apró figyelmesség óriási segítség lehet másoknak. A résztvevőkben lassan elindultak a szemlélet és a személyiségváltozás folyamatai, amit a jövőben célunk tovább folytatni és megerősíteni.

Szakmailag sikeresen zártuk a projektet, mivel a bevont célcsoporttal együtt tudtunk dolgozni és tapasztalataink révén a megfelelő szakembereket tudtuk kiválasztani mindehhez.

 

Projektpartnerek szerepe a projektben:

1.            Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület

-              külföldi Liechtensteini utazás előkészítése

-              az utazási feltételek biztosítása 18 fő részére

 

2.            Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület

-              helyi szakember biztosítása

-              projekttevékenység támogatása

-              kulturális rendezvények lebonyolításában való segítségnyújtás

 

3.            Heilpädagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein

-              új impulzus, új élmény, gyermekek kimozdítása a megszokott közegből

-              külföldi kapcsolatok erősítése 

-              a roma kultúra értékeinek megmutatása.

Az alábbi fejlődési folyamatot tartottuk szem előtt a projektidőszakban:

- Célcsoporttagok terén: fejlesztettük az egyéneket, tehát személyiségfejlesztést végeztünk (önismeret, önelfogadás, másság elfogadása, képessé tevés; „tanult tehetetlenség” legyőzése, önmeghatározás, célok kitűzése, jövőkép kialakítása)

 

- Társadalom terén: a különböző társadalmi rétegek közötti kapcsolat megerősödött az alkalmazott külső impulzusok révén pl: „kimozdítás”: helyi programokon és más településekre utazva.

 

- Gyerekeknél: zene- és drámapedagógia

 

- Felnőtteknek a másság, tolerancia, kirekesztés témakörökkel való közös beszélgetések, foglalkozások

 

- A családi kapcsolatok erősítése: közösen töltött minőségi idő illetve a szülői felelősségvállalás erősödött

 

- Közösségerősítés: nemcsak közösség, de a roma identitástudat is erősödött: ezt helyi rendezvényeken való fellépés biztosításával, továbbá a Roma Kultúra Napján Budapesten a Budapest Bár zenekarral közös koncert során is lehetővé tettük a projekt résztvevői számára

 

- Települési szinten: a közösségben megfigyelhető a roma-nem roma kapcsolatok erősödése

 

Célunk volt, hogy hosszú távon javulnak a rossz szociális viszonyok és a közvélemény a romasággal kapcsolatban. A gyermekekben és szüleikben is erősítjük az önbizalmat, amivel eredményesebbek lesznek a mindennapjaikban.


A Projekteredmények képekben– HU07-0190-B2-2016 is megtekinthetőek.

A weboldal, a rajta található összes képpel és egyéb tartalommal együtt, szerzői jogvédelem alatt áll.
Copyright © 2013 - Nem Adom Fel Alapítvány - Budapest - Minden jog fenntartva

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %