Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - HU07-0190-B2-2016 - Roma nem-roma nemes aroma

egtlogo


Az EGT és a Norvég Alapok támogatásával valósult meg pályázatunk a "Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása" programterületen belül, melynek két átfogó célkitűzése a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése és a kétoldalú kapcsolatok erősítése.

 

Read the project in English here:

Preservation and Renewal of Cultural and Natural Heritage – HU07-0190-B2-2016 – Roma or Not – It Is a Noble Aroma


HU07-0190-B2-2016 - Roma nem-roma nemes aroma

„Roma nem-roma nemes aroma” című programunk fő célja a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése, a társadalmi feszültségek csökkentése. Projektünket három olyan településen szeretnénk megvalósítani, ahol szervezetünk évek óta jelen van, így jól ismerjük az ott élő roma és nem roma hátrányos helyzetű emberek problémáit. A projekt fő helyszíne az Észak-Magyarországi Régióban lévő Szendrőlád, következő helyszín a hozzá közel fekvő Martonyi, a harmadik pedig a Pest megyei Pánd. Minden településről 15 gyermeket és a gyermekek szülei közül 15 felnőttet vonunk be a programba. Szendrőládon és Martonyiban a célcsoport tagjai szinte 100%-ban roma származásúak, Pándon más hátrányos helyzetű embereket is bevonunk a tevékenységekbe. A projektbe bevont hátrányos helyzetű, nagyrészt szegregáltan élő felnőtteket és gyerekeket szeretnénk minél több „külső” impulzushoz juttatni, kimozdítani helyzetükből. A többségi társadalomnak pedig meg szeretnénk mutatni ezeknek a hátrányos helyzetben élő embereknek kulturális és emberi értékeit. A program résztvevőit olyan egymásra épülő, egymást kiegészítő tevékenységekbe vonjuk be, amely több szinten is elindítja a fejlődési folyamatokat, az egyén, a család, a település közösségének szintjén és társadalmi szinten is. A célcsoport létszáma összesen 90 fő, azonban az egy éves projektidőszak alatt ennél jóval több embert szeretnénk megszólítani és a közös tevékenységek révén szeretnénk előmozdítani a roma és nem roma társadalmi csoportok közötti együttműködést. Ennek érdekében a rendszeres fejlesztő tréningeken, foglalkozásokon túl olyan programokat tervezünk, amelyekben az egyes társadalmi rétegek képviselői minél szélesebb körben együttesen vesznek részt, együttesen hoznak létre kulturális értékeket: így a roma felnőttek és gyerekek mellett egyetemisták, középiskolások eltérő társadalmi rétegekből, fogyatékkal élő fiatalok.
 
A projekt főbb tevékenységei:
- drámapedagógiai foglalkozások rendszeresen heti 3 alkalommal a gyermek célcsoportoknak
- drámapedagógiai foglalkozások a felnőtt célcsoportok számára településenként havi rendszerességgel
- különböző társadalmi közegből érkező csoportok 3 napos látogatása Szendrőládon hét turnusban - integrált nyári tábor - közösségerősítő rendezvények településenként
- külföldi utazás Liechtensteinbe
- karácsonyi rendezvények településenként
- a Roma Kultúra Napja alkalmából zenés rendezvény Budapesten a Budapest Bár közreműködésével
- egyéb- Nyitó tréning
- egyéb- Célcsoport bevonása
 
A programokba nemcsak megvalósítóként, hanem szervezőként is bevonjuk a roma embereket. Projektünket támogatják a települési és a kisebbségi önkormányzatok, és a helyi civil szervezetek. A projektben donor partnerként részt vesz egy olyan liechtensteini gyógypedagógiai intézmény is, amely hátrányos helyzetű gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozik.
 

Projekteredmények – HU07-0190-B2-2016

A weboldal, a rajta található összes képpel és egyéb tartalommal együtt, szerzői jogvédelem alatt áll.
Copyright © 2013 - Nem Adom Fel Alapítvány - Budapest - Minden jog fenntartva

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %