Alapítványunk 2005-ben jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom valamilyen okból hátrányos helyzetű csoportjait, tagjait támogassa, elősegítve fizikai, mentális, szociális állapotuk, helyzetük javulását, társadalmi integrációjukat, illetve reintegrációjukat.

A Nem Adom Fel Alapítvány a megalakulása óta folyamatosan, aktívan működik, programjainkat önkéntesek támogatják, közöttük fogyatékossággal élő és roma származású emberek is.

A jelen projekt célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, a hátránykompenzáció, és mindezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Ennek érdekében 2010 óta folyamatosan jelen vagyunk programjainkkal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ezt bizonyítja, hogy a jelen projekt fő megvalósítási helyszínei Martonyi és Rakacaszend.

Martonyi: Edelénytől 25 km-re, Miskolctól, a megyeszékhelytől 50 km-re fekszik. A lakosság száma 412 fő, amely enyhén csökkenő tendenciát mutat, azonban a roma lakosság aránya a fiatalok és a gyermekek körében folyamatosan növekszik.

Rakacaszend: a megyeszékhelytől 60km-re, a járási székhelytől 33 km-re található. A lakosság szám 350 fő, ezen belül a roma lakosság aránya 85-90%. A település lakói hasonló problémákkal küzdenek, mint a martonyiak.

Konzorciumi Partnerünk a Rakacaszendi Görög Katolikus Parókia, a Miskolci Egyházmegye parókiája, A görög katolikus egyház több száz éve jelen van a térségben. Napjainkban is széleskörű tevékenységet végez, az egyik kiemelkedő feladata a roma lakosság körében végzett pasztoráció, lelki gondozás, lelkészi munka, vagyis az emberi segítségnyújtás, ami a szemléletváltás érdekében segíti a fejlődésüket. Másrészt támogatja a munkahelyteremtést, a képzés tekintetében egészen az óvodától részt vállal az egyetemi szakkollégiumig. Az általános képzéshez a tudatos és vallásos életre nevelés is kapcsolódik.  A rakaszendi görög katolikus parókus látja el a lelkészi teendőket Rakacaszenden kívül a projekt elsődleges helyszínén, Martonyiban is. A lelkész mindkét településen jól ismeri a helyiek problémáit, szükségleteit, személyesen ismeri a projektbe bevont családokat.

A projektben megvalósuló programok egymástól jól lehatárolhatóak. Az egyes tevékenységek külön időpontokban, más-más szakember vezetésével valósulnak meg, azonban valódi, komplex hatásukat együttesen tudják elérni, a tevékenységek egymásra épülnek, egymást kiegészítve alkotnak egy komplex programot.

A tevékenységeknek egymást erősítő, szinergikus hatása van:

 • rendszeres, változatos tevékenységek
 • egyszerre hat a családokra és több korosztályra
 • változatos helyszínek
 • „külsö szakemberekkel”, önkéntesekkel való találkozás
 • folyamatos egyházi jelenlét
 • közösségfejlesztés és szervezetfejlesztési tevékenység

A célcsoportok jellemzői:

 • Általános iskolás korú gyermekek:

Mindkét településen jellemző a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyermekek és közöttük a tanulási, beilleszkedési problémával küzdők magas száma. Ezek a gyermekek a szocializáció során nem látnak megfelelő mintákat maguk előtt, a családban nem érték a tanulás, a tudás. A szülők többnyire életvezetési és szociális problémákkal, munkanélküliséggel küzdenek. A szegregált településeken kevés külső impulzus éri őket, nem tanulják meg a különböző helyzetekhez való alkalmazkodást. A tanulási nehézségeken kívül ezek a hátrányok is hozzájárulnak, hogy nagyon kevesen tudnak a visszahúzó környezetből kitörni.

 • Felnőtt korosztály – szülők: (a bevont gyermekek szülei /kb.25-55 év közöttiek/)

Magas közöttük az alulképzettek, vagy piacképes szakmával nem rendelkezők és a munkanélküliek, tartósan munkanélküliek aránya. Amennyiben van munkájuk, többnyire a közfoglalkoztatásban dolgoznak. Képzési lehetőségek helyben nincsenek, de sok esetben motiváció sincs a képzésre.

A családoknak általában több gyerekről kell gondoskodniuk, rossz szociális viszonyok között. Az alacsony iskolázottság, az ismeretek hiánya, a hátrányos helyzet nemzedékeken való átörökítése miatt gyakran a szülők életvezetése sem megfelelő, így a rossz mintákat adják tovább a gyerekeiknek.

Tehát a projektbe összesen 50 fő roma származású célcsoporttagot, felnőttet (10-10 fő) és gyermeket (15-15 fő) vonunk be.

Projektcél: A helyi társadalom önszerveződő képességének javítása új vallási közösség létrehozásával, amely aktívan hozzájárul a társadalmi esélyteremtéshez. Mindezt hátránykompenzációs tevékenységek rendszeres, folyamatos megvalósításán keresztül érjük el.

Célcsoport fejlesztésével kapcsolatos célok és tevékenységek:

 1. drámapedagógia foglalkozások
 2. mediációs tevékenység
 3. katekizmus oktatás
 4. roma Cursillió-csoport összejövetelei, egyházi zenélés
 5. Roma Kultúra Napja – rendezvény
 6. Budapesti látogatások
 7. Integrált nyári tábor
 8. Tréning a tapasztalati szakértők vezetésével

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos célok és tevékenységek:

 1. képzés a projektmegvalósítóknak
 2. esetmegbeszélés
 3. szupervíziós összejövetelek
 4. záró disszeminációs alkalom

 

A Kedvezményezett neve: Nem Adom Fel Alapítvány 

A szerződött támogatási összeg: 49. 896.400 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A befejezés dátuma: 2019. november 30. 

A projekt azonosító száma : EFOP – 1.3.7 – 17- 2017- 00236 

Európai Szociális Alap logó