A Házban olyan értékeket adunk át a gyerekeknek, amelyet a nem megfelelő családi háttér, a szocializációs minta hiánya miatt nem sajátítottak el megfelelően. Itt a gyerekek nem-formális módon sajátíthatják el az egészséges életmód, az étkezés, az öltözködés, a közösségi lét, valamint a kooperatív munka szabályait. Ezen kívül figyelmet fordítanak egy olyan környezet megteremtésére, amelyben komoly érték a rendszeresség, a felelősségtudat, és az egymásra való odafigyelés. A gyermekek a legkülönfélébb tevékenységeken (közös éneklés, tánc, kreatív és mozgásos játékok, közös főzés, takarítás) keresztül sajátítják el ezen értékeket, így azok szinte észrevétlenül válnak az életük részévé, beépülnek saját értékrendjükbe.

A Ház vezetője 10 éven keresztül Béres Lászlóné volt, aki negyven éven keresztül tanított alsós pedagógusként, nagyrészt Szendrőládon. 2020 szeptemberében Tóth Krisztina pedagógus vette át a programot, aki korábban drámapedagógiai foglalkozásokat tartott a gyermekeknek. Tevékenységek:

– képességfejlesztés, kreatív játékokon keresztül pedagógus vezetésével

– a tanulás tanítása

– drámapedagógia foglalkozások

– főzés, takarítás, befőzés

– kerti munkálatok (ültetés, gyomlálás, betakarítás)

– hagyományok ápolása

– hétvégi önkéntes program a gyermekeknek

– zenélések a szendrőládi Cursillóval